26C系列

供應情形: 有現貨

型號: 26CA

詢價
數量

26C系列

台灣地區總代理

Fiam氣動起子產品規格:

26C系列 26CA型氣動螺絲起子系列

 • 可訂購只有順時鐘或是逆時鐘單向旋轉不可反轉型號

 • 全自動扭力控制,達到預設扭力及自動停止運轉避免滑牙提高組裝品質

 • 直接下壓啟動操作快速適合生產線使用

 • 低震動、低噪音、減少職業傷害

 • 選購注意事項:使用單位需搭配扭力測試機構使用,建議搭配扭力臂使用
  品質保證:義大利產地組裝一年保固,十萬次鎖緊壽命保證,10%扭力誤差值
  產品特點:精密度高、可靠性高、適合長時間作業使用
26C系列 26C系列
型號 扭力範圍(NM) 轉速(RPM) 重量(kg) 尺寸(mm) 耗氣量(l/s) 噪音(dBA)

震動(m/s^2)

26C4A

0.4 ~ 4

2000

0.8

40X235

4.5

75

<2.5

26C5A

0.4 ~ 5

1350

0.8

40X235

6

75

<2.5

26C8A

3.5 ~ 8

1000

0.9

40X255

6

75

<2.5

26C10A

3.5 ~ 9.5

850

0.9

40X255

6

75

<2.5

26C12A

3.5 ~ 12

400

0.9

40X255

6

75

<2.5


 

型號

NM

kg.cm

kg.m

in.lb

ft.lb

26C4A(最小)

0.4

4.076

0.04076

3.5408

0.295

26C4A(最大)

4

40.76

0.4076

35.408

2.95

26C5A(最小)

0.4

4.076

0.04076

3.5408

0.295

26C5A(最大)

5

50.95

0.5095

44.26

3.6875

26C8A(最小)

3.5

35.665

0.35665

30.982

2.58125

26C8A(最大)

8

81.52

0.8152

70.816

5.9

26C10A(最小)

3.5

35.665

0.35665

30.982

2.58125

26C10A(最大)

9.5

96.805

0.96805

84.094

7.00625

26C12A(最小)

3.5

35.665

0.35665

30.982

2.58125

26C12A(最大)

12

122.28

1.2228

106.224

8.85


26C系列 26CAL型氣動螺絲起子系列

 • 全自動扭力控制,達到預設扭力及自動停止運轉避免滑牙提高組裝品質

 • 壓板啟動操作簡易易於操控適合生產線使用

 • 低震動、低噪音、減少職業傷害

 • 可訂購只有順時鐘或是逆時鐘單向旋轉不可反轉型號

 

型號 扭力範圍(NM) 轉速(RPM) 重量(kg) 尺寸(mm) 耗氣量(l/s) 噪音(dBA)

震動(m/s^2)

26C4AL

0.4 ~ 4

2000

0.85

40X234

6

75

<2.5

26C5AL

0.4 ~ 5

1350

0.85

40X234

6

75

<2.5

26C8AL

3.5 ~ 8

1000

0.93

40X254

6

75

<2.5

26C10AL

3.5 ~ 9.5

850

0.93

40X254

6

75

<2.5

26C12AL

3.5 ~ 12

400

0.93

40X254

6

75

<2.5

 

 

型號

NM

kg.cm

kg.m

in.lb

ft.lb

26C4AL(最小)

0.4

4.076

0.04076

3.5408

0.295

26C4AL(最大)

4

40.76

0.4076

35.408

2.95

26C5AL(最小)

0.4

4.076

0.04076

3.5408

0.295

26C5AL(最大)

5

50.95

0.5095

44.26

3.6875

26C8AL(最小)

3.5

35.665

0.35665

30.982

2.58125

26C8AL(最大)

8

81.52

0.8152

70.816

5.9

26C10AL(最小)

3.5

35.665

0.35665

30.982

2.58125

26C10AL(最大)

9.5

96.805

0.96805

84.094

7.00625

26C12AL(最小)

3.5

35.665

0.35665

30.982

2.58125

26C12AL(最大)

12

122.28

1.2228

106.224

8.85


126C系列 26CAPA型氣動螺絲起子系列

 • 各型號皆有反轉握把可訂購

 • 可訂購只有順時鐘或是逆時鐘單向旋轉不可反轉型號

 • 重心平衡設計良好

 • 全自動扭力控制,達到預設扭力及自動停止運轉避免滑牙提高組裝品質

 • 低震動、低噪音,減少職業傷害

 

26C系列 26C系列 26C系列

 

型號 扭力範圍(NM) 轉速(RPM) 重量(kg) 尺寸(mm) 耗氣量(l/s) 噪音(dBA)

震動(m/s^2)

26C4APA

0.4 ~ 4

2000

0.95

39x195x160

7

73

<2.5

26C5APA

0.4 ~ 5

1300

0.95

39x195x160

7

73

<2.5

26C8APA

3.5 ~ 8

1000

1.05

39x210x160

7

73

<2.5

26C10APA

3.5 ~ 9.5

800

1.05

39x210x160

7

73

<2.5

26C12APA

3.5 ~ 12

400

1.05

39x210x160

7

73

<2.5

 

型號

NM

kg.cm

kg.m

in.lb

ft.lb

26C4APA(最小)

0.4

4.076

0.04076

3.5408

0.295

26C4APA(最大)

4

40.76

0.4076

35.408

2.95

26C5APA(最小)

0.4

4.076

0.04076

3.5408

0.295

26C5APA(最大)

5

50.95

0.5095

44.26

3.6875

26C8APA(最小)

3.5

35.665

0.35665

30.982

2.58125

26C8APA(最大)

8

81.52

0.8152

70.816

5.9

26C10APA(最小)

3.5

35.665

0.35665

30.982

2.58125

26C10APA(最大)

9.5

96.805

0.96805

84.094

7.00625

26C12APA(最小)

3.5

35.665

0.35665

30.982

2.58125

26C12APA(最大)

12

122.28

1.2228

106.224

8.85


26C系列 26CAP型氣動螺絲起子系列

 • 各型號皆有反轉握把可訂購

 • 可訂購只有順時鐘或是逆時鐘單向旋轉不可反轉型號

 • 適合自攻螺絲使用

 • 或是手較小的女性操作員使用

 • 全自動扭力控制達到預設扭力及自動停止運轉避免滑牙提高組裝品質

 • 低震動、低噪音減少職業傷害

 

型號 扭力範圍(NM) 轉速(RPM) 重量(kg) 尺寸(mm) 耗氣量(l/s) 噪音(dBA)

震動(m/s^2)

26C4AP

0.4 ~ 4

2000

0.87

38x190x155

7

73

<2.5

26C5AP

0.4 ~ 5

1300

0.87

38x190x155

7

73

<2.5

26C8AP

3.5 ~ 8

1000

0.97

38x210x155

7

73

<2.5

26C10AP

3.5 ~ 9.5

800

0.97

38x210x155

7

73

<2.5

26C12AP

3.5 ~ 12

400

0.97

38x210x155

7

73

<2.5

 

型號 NM kg.cm kg.m in.lb ft.lb

26C4AP(最小)

0.4

4.076

0.04076

3.5408

0.295

26C4AP(最大)

4

40.76

0.4076

35.408

2.95

26C5AP(最小)

0.4

4.076

0.04076

3.5408

0.295

26C5AP(最大)

5

50.95

0.5095

44.26

3.6875

26C8AP(最小)

3.5

35.665

0.35665

30.982

2.58125

26C8AP(最大)

8

81.52

0.8152

70.816

5.9

26C10AP(最小)

3.5

35.665

0.35665

30.982

2.58125

26C10AP(最大)

9.5

96.805

0.96805

84.094

7.00625

26C12AP(最小)

3.5

35.665

0.35665

30.982

2.58125

26C12AP(最大)

12

122.28

1.2228

106.224

8.85


26C系列 26CAUP型氣動螺絲起子系列

型號

扭力範圍(NM)

轉速(RPM)

重量(kg)

尺寸(mm)

耗氣量(l/s)

噪音(dBA)

震動(m/s^2)

26C4AUP

0.4 ~ 4

2000

0.87

38x190x155

7

73

<2.5

26C5AUP

0.4 ~ 5

1300

0.87

38x190x155

7

73

<2.5

 

型號

NM

kg.cm

kg.m

in.lb

ft.lb

26C4AUP(最小)

0.4

4.076

0.04076

3.5408

0.295

26C4AUP(最大)

4

40.76

0.4076

35.408

2.95

26C5AUP(最小)

0.4

4.076

0.04076

3.5408

0.295

26C5AUP(最大)

5

50.95

0.5095

44.26

3.6875