MCB系列-MCBC

供應情形: 有現貨

型號: MCB-MCBC

詢價
數量

MCB系列-MCBC

台灣地區總代理

電腦直流電伺服器控制起子(DC System)產品規格:

MCB系列 MCBC型電動螺絲起子系列

  • 使用時需搭配扭力板手本體,資料彙整單元,控制單元,資料傳輸線
  • 精密度可達到2%,適合需要高精密度的產業使用
  • 非直接控制扭力,借由電流量來控制出力
  • 選購注意事項:建議選購適當扭力,避免因機具扭力過大滑牙.需注意工作範圍與負荷重量來選購.選購時需搭配主機及傳輸纜線組合
    產品特點:精密度高,可靠性高,2%扭力誤差.增加工作效率,除了扭力輸出,也可以做角度測量

MCB系列-MCBC MCB系列-MCBC MCB系列-MCBC
 
MCB系列-MCBC MCB系列-MCBC MCB系列-MCBC

使用範例

使用範例

使用範例

 

型號

扭力範圍

(NM)

轉速

RPM

重量

(KG)

方頭尺寸

inch "

資料彙整單元

控制單元

15MCB05C1

1~5

1700

1.7

3/8

TOD-L

TOC

15MCB05C2

1~5

1700

2

3/8

TOD-L

TOC

15MCB10C1

2~10

700

1.8

3/8

TOD-L

TOC

15MCB10C2

2~10

700

2.1

3/8

TOD-L

TOC

15MCB20C1

4~20

350

1.8

3/8

TOD-L

TOC

15MCB20C2

4~20

350

2.1

3/8

TOD-L

TOC

17MCB30C1

6~30

600

2.6

3/8

TOD-H1

TOC

17MCB30C2

6~30

600

2.9

3/8

TOD-H1

TOC

17MCB20C1

4~20

1500

4.7

3/8

TOD-H2

TOC

17MCB20C2

4~20

1500

5

3/8

TOD-H2

TOC

17MCB35C1

7~35

700

4.7

1/2

TOD-H2

TOC

17MCB35C2

7~35

700

5

1/2

TOD-H2

TOC

17MCB50C1

10~50

500

5.2

1/2

TOD-H2

TOC

17MCB50C2

10~50

500

5.5

1/2

TOD-H2

TOC

47MCB45C1

10~45

1250

7

1/2

TOD-H3

TOC

47MCB45C2

10~45

1250

7.3

1/2

TOD-H3

TOC

47MCB65C1

14~65

600

7

1/2

TOD-H3

TOC

47MCB65C2

14~65

600

7.3

1/2

TOD-H3

TOC

47MCB90C1

18~90

420

7

1/2

TOD-H3

TOC

47MCB90C2

18~90

420

7.3

1/2

TOD-H3

TOC 

型號

NM

kg.cm

kg.m

in.lb

ft.lb

15MCB05C1(最小)

1

10.19

0.1019

8.852

0.7375

15MCB05C1(最大)

5

50.95

0.5095

44.26

3.6875

15MCB05C2(最小)

1

10.19

0.1019

8.852

0.7375

15MCB05C2(最大)

5

50.95

0.5095

44.26

3.6875

15MCB10C1(最小)

2

20.38

0.2038

17.704

1.475

15MCB10C1(最大)

10

101.9

1.019

88.52

7.375

15MCB10C2(最小)

2

20.38

0.2038

17.704

1.475

15MCB10C2(最大)

10

101.9

1.019

88.52

7.375

15MCB20C1(最小)

4

40.76

0.4076

35.408

2.95

15MCB20C1(最大)

20

203.8

2.038

177.04

14.75

15MCB20C2(最小)

4

40.76

0.4076

35.408

2.95

15MCB20C2(最大)

20

203.8

2.038

177.04

14.75

17MCB30C1(最小)

6

61.14

0.6114

53.112

4.425

17MCB30C1(最大)

30

305.7

3.057

265.56

22.125

17MCB30C2(最小)

6

61.14

0.6114

53.112

4.425

17MCB30C2(最大)

30

305.7

3.057

265.56

22.125

17MCB20C1(最小)

4

40.76

0.4076

35.408

2.95

17MCB20C1(最大)

20

203.8

2.038

177.04

14.75

17MCB20C2(最小)

4

40.76

0.4076

35.408

2.95

17MCB20C2(最大)

20

203.8

2.038

177.04

14.75

17MCB35C1(最小)

7

71.33

0.7133

61.964

5.1625

17MCB35C1(最大)

35

356.65

3.5665

309.82

25.8125

17MCB35C2(最小)

7

71.33

0.7133

61.964

5.1625

17MCB35C2(最大)

35

356.65

3.5665

309.82

25.8125

17MCB50C1(最小)

10

101.9

1.019

88.52

7.375

17MCB50C1(最大)

50

509.5

5.095

442.6

36.875

17MCB50C2(最小)

10

101.9

1.019

88.52

7.375

17MCB50C2(最大)

50

509.5

5.095

442.6

36.875

47MCB45C1(最小)

10

101.9

1.019

88.52

7.375

47MCB45C1(最大)

45

458.55

4.5855

398.34

33.1875

47MCB45C2(最小)

10

101.9

1.019

88.52

7.375

47MCB45C2(最大)

45

458.55

4.5855

398.34

33.1875

47MCB65C1(最小)

14

142.66

1.4266

123.928

10.325

47MCB65C1(最大)

65

662.35

6.6235

575.38

47.9375

47MCB65C2(最小)

14

142.66

1.4266

123.928

10.325

47MCB65C2(最大)

65

662.35

6.6235

575.38

47.9375

47MCB90C1(最小)

18

183.42

1.8342

159.336

13.275

47MCB90C1(最大)

90

917.1

9.171

796.68

66.375

47MCB90C2(最小)

18

183.42

1.8342

159.336

13.275

47MCB90C2(最大)

90

917.1

9.171

796.68

66.375